ARTÀ

Artà, Mallorca, Illes Balears

CENTRE DE SALUT I PUNT D’ATENCIÓ CONTINUADA I APARCAMENT

El nou Centre Sanitari es concep com un volum prismàtic d’arquitectura sòbria, serena, elegant i en perfecta harmonia amb el seu context.

El disseny és el resultat d’un compromís a escala social, econòmica i paisatgística. Per aquest motiu s’ha racionalitzat tot el projecte, des del programa funcional fins al sistema constructiu, sense que això comporti una pèrdua de la qualitat espacial ni ambiental.
La composició de la façana és un exemple d’aquest interès: el ritme, les proporcions dels forats, i el caràcter estereotòmic donen fe del compromís de la proposta.

Interiorment es racionalitzen tots els espais optimitzant circulacions, espais i recorreguts. S’introdueixen els mínims elements compositius per tal de donant el màxim caràcter ambiental: patis, i amb ells la llum i la natura; i la fusta, i amb ella la calidesa poc habitual en aquest tipus d’arquitectures.

Els valors de la construcció i l’estructura han patit el mateix procés: simplificar per a aconseguir la màxima expressivitat compositiva. Per aquest motiu s’ha optat pel prefabricat de formigó tant en l’àmbit estructural com a la façana. S’han emprat materials, colors i textures en consonància amb l’entorn on s’implanta, aquell límit entre el món rural i el món urbà.

El projecte no només vetlla pel construït, sinó també per allò no construït. Es genera una plaça amb una doble funció: aparcament, quan les necessites ho requereixen, i jardí autòcton mitjançant un paviment mixt i ecològic que retorna el diàleg amb el context. D’aquesta manera, es renaturalitza un programa funcional que per definició és poc amable: l’aparcament.

 

CLIENT
Administració pública municipal

EQUIP
Jaime Prous, Antón Monedero, Víctor Díaz-Asensio, Carlota Solé, Eduard Romero, Ana Badía

SUPERFICIE
2.000,00 m2

ANY
2018

CATEGORIA
Concurs – Segon Premi | No construït

We want you to have the best experience in our website and that's why we are using cookies. If you keep browsing through our website it will mean that you accept the use of cookies and our cookies policy

ACEPTAR
Aviso de cookies